Pohoří Bavella

COL DE BAVELLA (1 243 m)

Vyhlídkové sedlo při silnici D 268, 9 km severovýchodně od Zonzy v divoké skalnaté krajině, která patří k nejzajímavějším místům na Korsice.

PUNTA VELACO (1 483 m), PROMONTOIRE (1 420 m)

Sklaní val nad Trou de la Bombe a jeho zákoutí. Village de Bavella - sedlo Bocca di Velaco - vrchol Punta Velaco - Promontoire - Trou de la Bombe. Příjezdové místo: Zonza (778 m), horolezecké středisko ve skupině Bavella. Výchozí bod: sedlo Bavella (1 218 m), parkoviště na nejvyšším bodě sedla. Časový rozvrh: sedlo Bavella - sedlo Bocca di Velaco (1 h), Bocca di Velaco - Punta Velaco (0,5 h), sestup 1,25 h, odbočka z Bocca di Velaco k Promontoine (1 h, tam a zpět), odbočka ke Trou de la Bombe (0,5 h, tam a zpět), celkem s odbočkami 4,5 h. Výškový rozdíl: k Punta Velaco 300 m, s Promontoire 130 m. Převážně snadné, dobře značené cesty (červeně, kamenní mužíci) na vrchol Velaco lehký horolezecký výstup. Vrcholy Velaco a sousední Promontoire tvoří centrální masiv jižní části skupiny Bavella. Zvlášť působivý je pohled na vý-chodní pobřeží mezi Porto-Vecchio a Alérii, ale také na blízké skalnaté věže severní části skupiny Bavella a Incudiny nejsou daleko. Nejprve sestupujeme po silnici do Villaga de Bavella. U noclehárny odbočíme vpravo na červenobíle značenou lesní cestu, ze které odbočujeme asi po 15 minutách (hned za vodní nádrží) vpravo cesta cesta značená červeným bodem (hned poté odboču-je z lesní cesty červenobílá GR 20). Cesta příjemně stoupá borovým lesem s porosty kapradí, brzy se spojuje se žlutě znače-nou cestou, poté přechází potůček a po půlhodině dosáhne malou vyvýšeninu vpravo od výrazné skály Dame-Jeanne (1 313 m). V mírně vlnitém terénu pokračujeme po červeně značené cestě dále k holé vyvýšenině, odkud se naskýtá krásný pohled na mohutný skalní vrchol horského masivu Velaco. Náš výstup pokračuje žlabem, vedoucím zleva vzhůru k vrcholu. Vlevo od masivu Velaco se nachází skalní trhlina "Trau de la Bombe" (Bombový kráter). Sestupujeme k travnaté soutěsce Bocca di Velaco (1 285 m, 1 h) a stáčíme se vlevo na stezku značenou kamennými mužíky, která mírně stoupá vpravo od červeně značené cesty. Krátce nato odbočuje vpravo stezka rovněž označená kamennými značkami (přímo k Promontoire), která vede žlabem již zníměné skalní stěny. Přejdeme skalní převis a po skoro půl hodině (od sedla Bocca di Velaco) dorazí-me na konec žlabu. Odtud vpravo lehkým horolezeckým úsekem na druhou stranu hřebene a místy mírně exponovaným teré-nem k vrcholu Punta Velaco se železným křížem. Pro výstup na Promontoire lze použít již zmíněnou cestu, která asi půl hodiny stoupá krátkým žlabeme a sedlem mezi předvr-cholem Punta Velaco a Promontoire na vrcholovou skalní plošinu. Zvlášť doporučujeme krátký výlet k "bombovému kráte-ru", těžce přístupnému skalnímu otvoru. Ze sedla Bocca di Velaco nutno jít po červeně značené cestě východním směrem.

FOCE FINOSA (1 260 m), CHATA PALIRI (1 055 m)

Ze sedla Bavella lesní vozovou cestou do sedla Foce Finosa (1 206 m), několik krásných odpočinkových míst, pak k horské chatě Paliri. Dominantou okolí této krásné, místy poněkud namáhavé túry je Punta Tafunata di i Paliri, strmá hora zdobená mohutnou skalní trhlinou, která se nachází severozápadně od horské chaty Paliri. Kdo však chce spatřit skalní trhlinu na vlastní oči, musí dojít až k chatě. Celkem 4,5 h, převýšení tam a zpět 350 m.

VĚŽ III (1 611 m)

Ze sedla Bavella kolem sochy Notre-Dame-des-Neiges na červenobíle značenou GR 20. Brzy poté pokračujeme na značeném rozcestí po alpské variantě. Namáhavá túra s horolezeckou výzbrojí. Okružní túra z Col de Bavella přes Col de l'Oiseau - Věž III trvá 6,5 h, převýšení 393 m.

MONTE INCUDINE (2 136 m)

Nejjižnější vrch ze žulových vrcholů krystalinika na Korsice, který ještě vystupuje nad 2 000 m. Široký rozhled až k moři. Je přístupný z letoviska Zicavo několika pastýřskými stezkami jihovýchodním směrem. Výstupu je nejlépe i s cestou zpět věno-vat 2 dny. Nádherný rozhled z nejjižnější dvoutisícovky Korsiky, 8,5 h, výškový rozdíl 1 238 m.