Bonifacio

Starobylé město, založené jako pevnost na vápencových skalách nad hlubokým zálivem Korsiky (64 m) v nejjižnějším cípu Korsiky. Má pravidelné lodní spojení se Sardinií.

Osídleno Janovany tvořilo vždy zvláštní, izolovanou část ostrova. Mezi pevností v západní části skalnatého poloostrova a pří-stavem v hloubi zálivu leží staré město, spojené sráznými cestami s přístavní čtvrtí. Z památek je nejzajímavější kostel St-Dominique (sv. Dominika) ze 13. st.

Toto městečko, založené okolo r. 830 toskánským hrabětem Bonifaciem na jižním výběžku Korsiky, je bezpochyby nejpůso-bivějším a nejkrásnějším místem ostrova. Domy na pobřeží jsou postaveny těsně vedle sebe na nejzazším okraji mořem omý-vaného vápencového útesu. Směrem k přístavnímu zálivu podobnému fjordům (Marine) chrání horní část města (Haute Ville) mohutné zdi a věže. Mnoha vetřelcům mohla tato pevnost v minulých stoletích odolat, nyní se však zejména v letních měsí-cích doslova otřásá v základech množstvím turistů, kteří sem zavítají. Nechceme se sice vzdát prohlídky starého města, pod-statně klidnější je však procházka podél útesů k majáku u Capu Pertusato.

Obyvatelé se od počátku století živili pěstováním oliv a lovem langust. Byla zde objevena kostra ženy z r. 6570 př. Kr. - nej-starší přítomnost člověka na Korsice.

Obec žila z pirátství a Janov s Pisou se rozhodly ho kontrolovat. Proto zde r. 1195 založili kolonii s vlastní samosprávou.

Nejpitoresknější a nejvíc středozemní město Korsiky. "Konec světa", bílé útesy, středověké město.

Prohlídka města:
Oblast přístavu: hotely, restaurace, kavárny, suvenýry. Patron rybářů - sv. Erasmus - 2. června se na jeho počest koná pro-cesí. Další procesí je 20. června na počest sv. Silvestra, ochránce lovců langust.
B - mořské akvárium.
Skála St-Roch - kaple na paměť obětem moru r. 1528. Je vidět až k Sardinii.
9 - Rue du Parton, podél zahrady, ruiny opevnění zničeného r. 1553. 8 - Trhové náměstí - přístup na Belveder, vyhlídku.
Kostel P. Marie Veliké - čtyřboká věž ze 14. st., upraven r. 1789 neoklasicistně. Oltář z r. 1624, reliéf sv. Bonifáce patrona města. Staré úzké uličky v okolí kostela.
M2 - stará bývalá radnice, dnes regionální muzeum.
Kaple sv. Jana Baptisty - 1785, ulice sv. Jana Baptisty, známá pekárna, která peče místní speciality.
Kostel sv. Dominika - postaven 1270-1343 dominikány. Jedno z mála gotických děl, jednoduchá kamenná stavba s věží, uvnitř umělecké předměty, oltář - napodobenina mramoru - sv. František, dřevěné sochy sv. Dominika a sv. Kateřiny. Ulice sv. Dominika - původně nemocnice sv. Kříže ze 13. st., zdobené portály.
Ulice Napoleona III. - do města bránou Francie z r. 1854.
Pomník cizineckým legiím (padlým v l. 1897-1902).
Rue Doria, náměstí Fondaco, čtvrť Casteletto ze 7. a 8. st.
Bosco - oblast, kde býval les, olivy atd. Klášter sv. Františka - starý klášter, izolovaný, zbyl pouze zrenovovaný gotický kostel a jedna budova (budova akademie), v kostele je hrobka Raffaela Spinozy, františkána, byl biskupem v Ajacciu v l. 1438 - 1471, reliéf z bílého mramoru. Námořnický hřbitov - pěkný, samostatné město. Esplanade sv. Františka - 60 m, vý-hled na útesy, na Sardinii.
Rue de Palais - z ní je vidět zvonice kostela P. Marie. Ulice dvou císařů - 2 hotely č. 4 - bydlel tam 3. - 6. 10. 1541 Karel V. a č. 7 - bydlel Napoleon Bonaparte 22. 1. - 3. 3. 1793.
Náměstí d'Armes - čtyři sokly od sípek na 5 000 hl oliv. Bastiony - původně jediný vstup do města, tak byl uhlídán vstup. M1 - Memorial bastion - nejimpozantnější část opevnění, čtyři sály a dvě rotundy, muzeum.