Ajaccio

„Něžný“ prvek představuje záliv Golfe d'Ajaccio se svými slavnými, písčitými plážemi. Vedle svých kultruních pokladů je hlavní město ostrova Ajaccio také výchozím bodem výletů k věži La Parata, na Punta Pozzo di Borgo (779 m, 0,5 h od Châ-teau de la Punta), jakož i na „Sentier des Cretes“ u vrcholu Monte Salario. (it. Ajačio, fr. Ažaksijo)

Hlavní město Korsiky bylo založeno Janovany v 16. st. v místech staršího osídlení při jihozápadním pobřeží ostrova. Velký rozvoj v 17. st., žili z obchodu a lovu korálů. Od citadely a náměstí de Gaulla severním směrem leží staré město s přístavem. Západně se rozkládají nové čtvrti. Město je stíněno pod zelenými svahy zahrad a makchií v pruhu podél pobřeží zálivu a má příjemné podnebí, zvláště na jaře a v zimě. Dnes sídlo korsického parlamentu založeného r. 1991.

Je rodištěm Napoleona Bonaparta (15. 8. 1769) a hlavním turistickým střediskem ostrova. Letiště Campo dell'Oro leží v hlub-ší části zálivu. E - Císařská kaple - dal ji postavit Napoleon III. r. 1857 - rodinná krypta, velká kopule, socha Krista. Muzeum Fesch - palác Fesch z r. 1827 s vynikajícími sbírkami italského malířství ze 14. - 18. st., po Louvre nejdůležitější ve Francii. B - knihovna založená r. 1801 Lucienem Bonapartem, 50 000 svazků. Náměstí maršála Foch - pěkné, platany, restaurace. R - malá soška Madony F - fontána čtyř lvů a Napoleon Bonaparte jako první konzul z bílého mramoru - dílo Moglioliho. H - muzeum Napoleona - suvenýry, dokumenty a obrazy z jeho života a jeho rodiny. Původně radnice, v hale mramorová socha Jerome Bonaparte od Bosia. Zajímavost: mají tam nádherný křišťálový lustr vážící 1 tunu, který věnovalo Českoslo-vensko v r. 1969 ke 200. výročí narození Napoleona. Q - hotel Pozzo di Borgo - italský palác, monumentální dveře z bílého mramoru.

Rodný dům Napoleonův - ze 17. st. Karel Bonaparte sem přišel v r. 1743. Na náměstí busta krále římského (Napoleon jako římský konzul) z r. 1936. Prohlídka domu: 2. patro - obrazy ze života rodiny Bonaparte, jejich osobní předměty, portréty sou-rozenců. 1. patro - hrací salon, ložnice matky, rodný pokoj Napoleona, galerie. V suterénu etnografické předměty.

Katedrála - stavěna od r. 1582 v renesančním slohu na místě kostela sv. Kříže. První architekt Giacomo della Porsa (archi-tekt papeže Řehoře XIII.). Dokončena r. 1593. Napoleon tam byl ve dvou letech pokřtěn v červenci 1771 (vpravo od vchodu). Na prvním pilastru vlevo jsou poslední slova císaře ze sv. Heleny r. 1821 „Jestli bude z Paříže vypovězena moje mrtvola, tak jako moje osoba, přeji si, aby mě pohřbili v katedrále na Korsice“. Před r. 1855, kdy se postavila císařská kaple, se v katedrá-le nacházel hrob rodiny Bonaparte. Zleva první kaple - obraz Delacroixe P. Marie v Sacre Coeur, druhá kaple - P. Marie z mramoru. Monumentální oltář z bílého mramoru, čtyři sloupy z černého. Vpravo Madona z bílého mramoru z 18. st. Severně fasáda hotelu Cuneo d'Ornano.

Muzeum Capitellu (M2) - poutní předměty, nádobí, obrazy patřící jedné staré rodině od 18. st.

Kostel sv. Erasma - kaple jezuitské koleje postavena r. 1617. V r. 1656 sloužila jako místo proseb za odvrácení moru. Za re-voluce zavřena (administrativní prostory), r. 1815 vrácena církve. Odsud vychází vždy 2. června procesí k moři (Erasmus - patron rybářů a námořníků). Uvnitř socha Erasma obklopená anděly.

Mys citadely - dlouhý 200 m, poskytuje nádherný výhled na záliv, přístav i město. Citadela ze 16. st., dnes nepřístupná, vyu-žita pro vojenské účely.

Náměstí generála de Gaula - bronzový Napoleon a čtyři jeho bratři. P - prefektura - v hale románský sarkofág ze 3. st. M3 - Muzeum - historie Korsiky.

Cours Grandval - hlavní třída s palmami a platany, zahrady, budova parlamentu Korsiky, vedle na náměstí Austerlitz (Slav-kov) - impozantní pomník Napoleona I.

Tour de la Parata - mys vystavěný Janovany aby ochraňoval ostrov před barbary. 0,5 h tam i zpět na procházku na špičku - pohled na Krvavé ostrovy, nejhezčí při západu slunce. Na ostrovy z nám. maršála Foch (80 F, 3 h), čtyři ostrovy s majáky, piráti.

Okolí: Tour de la Parata, 12 km západně po pobřeží: jedna z obranných věží, z níž je pěkný rozhled na ostrůvky (Iles Sangui-naires). Ostrov s majákem je možno navštívit z města člunem.

Záliv Golfe de Sagone nabízí široké písčité pláže, ve vnitrozemí nás očekává (mezi Vicem a Guagnem) několik malebných a málo navštěvovaných horských vesnic, které lze využít jako výchozí body zajímavých pěších tras. Obzvláště doporučujeme výstup z Guagna na vrchol Monte Tretorre (1 509 m, pod vrcholem lehké lezení, 3,25 h, možnost sestupu do Guagno-les-Bains). Z Guagna můžeme kromě toho podniknout nádhernou dvoudenní túru přes salaše de Belle e Buone k chatě de Man-ganu, zpět potom přes jezero Creno a Orto.

Zátoka Sagone - leží mezi zátokami Porto a Ajaccio. Stejnojmenné městečko pamatuje římské období. Dobře zachovaná ja-novská věž zdůrazňuje, že Sagone ve středověku bylo jedním z nejvýznamnějších měst na západním pobřeží ostrova.