Střed ostrova

Fiumorbu - Venachese - Cortenais - Boziu - Niolu - údolí Asco. V srdci ostrova se nám představuje přírodní ráj Korsiky v celé své marnivé kráse. Třpytící se jezera, hučící divoké potoky, rozsáhlé lesy, zasněná údolí a v neposlední řadě velkolepé vrcholy hor ve výšce přes 2 000 m jsou rájem pro turisty i horolez-ce. Nejvýznamnějším místem tohoto regionu je Corte mezi Monte Padru na severu a Monte Renoso na jihu. Údolí bohaté na soutěsky - Fium Orbu - je jedno z nejklidnějších horských údolí. Zvlášť kolem průsmyku Col de Verde (1 289 m), porostlém smíšenými a borovými lesy, se nám nabízejí krásné možnosti vycházek, jako na Punta della Cappella (2 041 m), strmý, 3,5 h trvající výstup od průsmyku Verde nebo k salaším Pozzi (1 746 m), 2,5 h od průsmyku Verde. Nejoblíbenější túrou v regionu je však určitě výstup na nejsnáze dostupnou dvoutisícovku ostrova, vrchol Monte Renoso (2 352 m). Severně od Ghisoni se tyčí hora Punta Muro (1 565 m), fantastická vyhlídková hora, která skýtá nádherný pohled na Monte d'Oro, Rotondo a Renoso (0,75 h od průsmyku Col de Sorba, 1 311 m). Na druhé straně sedla Col de Sorba se uzavírá údolí Vecchio s obcemi Vizzavona, Tattone, Vivario a Venaco. Rozlehlé listnaté a borové lesy regionu zvou k příjemným vycházkám, téměř všechny vesnice jsou propojeny dobře udržovanými turistickými cestami. Kromě těchto lesních vycházek doporučujeme horskou túru po GR 20 k Bocca Palmente (1 657 m) a po horském hřebenu dále k Punta dell'Oriente (2 112 m, 4,5 h od Vizzavony, žlutě značená možnost sestupu k průsmyku Vizzavona), jakož i malou zacházku do velkolepého skalního světa masívu Migliarello (např. soutěska Richiusa, 0,75 h od Bussu u Bocognano). Pětihodinový výstup ze Santo Pietro di Venaca na Monte Cardo (2 453 m) lze doporučit pouze zkušeným vysokohorským turistům. Lac de Melo (lak d Melo) - Vysokohorské jezero ledovcového původu na Korsice, ve výšce 1 504 m, pod masívem Monte Rotondo (2 625 m). Vede k němu silnice údolím Restonica asi 20 km dlouhá, jihozápadně od města Corte; poslední 3 km je třeba vystoupit pěšky.

Ajaccio

Něžný prvek představuje záliv Golfe d'Ajaccio se svými slavnými, písčitými plážemi. Vedle svých kultruních pokladů je hlavní město ostrova Ajaccio také výchozím bodem výletů k věži La Parata, na Punta Pozzo di Borgo (779 m, 0,5 h od Château de la Punta), jakož i na „Sentier des Cretes“ u vrcholu Monte Salario. Hlavní město Korsiky bylo založeno Janovany v 16. st. v místech staršího osídlení při jihozápadním pobřeží ostrova. Velký rozvoj v 17. st., žili z obchodu a lovu korálů. ...více »

Anglické kaskády

Anglické kaskády Nikde jinde nenajdeme takový řetěz horských jezírek s vodopády jako zde u kaskád potoka Agnone. Existuje sotva něco krásnějšího, než procházet podél kaskád Anglais ve stinných bučinách a prožívat toto zázračné dílo přírody. Nutno říci, že kaskády jsou velmi oblíbeným výletním místem. ...více »

Monte Rotondo

Druhý nejvyšší horský vrchol na Korsice, rozložitý žulový masív. Je přístupný nejlépe z údolí Restonica ze severu nebo delší cestou od jihu; cesta od jezera Lac de Melo je krásná, ale obtížná. Příjezdové místo: Pont de Timozzo (990 m), 11 km západně od Corte, na silnici do údolí Restonica, možnosti parkování i u níže položeného Pont de Tradone. ...více »

Calanche

Calanche Žulový skalní útvar u Piany nad zálivem Porto, turisticky nejzajímavější část skalnatého západního pobřeží Korsiky. Načervenalá skaliska se zvedají 250-300 m nad pobřeží a jsou silně rozčleněna erozí. Silnice prochází 2 km napříč skalami vysoko nad mořem. Pastva pro oči v nejkrásnější formě - skalní útvary a azurové moře. ...více »

Porto

Porto Letovisko v zálivu Porto na západním pobřeží Korsiky; pláž, řada hotelů. Leží v romantické skalnaté krajině v ústí stejnojmenné říčky. Zátoka Porto leží mezi mořem a horami, v samém srdci Regionální chráněné krajinné oblasti Korsiky. Zátoka Porto a mořská rezervace Scandola patří do Světového přírodního dědictví UNESCO. Neobvyklá krása a bohatství původní flóry a fauny a různorodost nasyné kontrasty a barvami krajiny působí nezapomenutelnými dojmy. Je to opravdový zázrak přírody.

Vizzavona

(Vicavona). Osada a průsmyk pod masívem Monte d'Oro nad roklemi Vecchia, při silnici N 193. Turistické středisko s možností vycházek i horských túr. Okolí: vodopády Cascade des Anglais (možnost koupání), 1 h od osady Foce severozápadně, pod jižními svahy Monte d'Oro (2 391 m).

Monte d´Oro (2 391 m)

Jedna z nejpřístupnějších velehor na Korsice ve střední části ostrova. Od nádraží ve Vizzavoně nebo od hotelu Monte d'Oro lze po značených cestách vystoupit za 4 - 5 h na vrchol (je většinu roku zasněžený). Náročná turistická trasa po dobře značených cestách, předpokládá určité lezecké schopnosti, výškový rozdíl 1 474 m. Okružní trasa Vizzavona - salaš Pozzatelli - Monte d'Oro - údolí Agnone - Vizzavona trvá celkem 9 h. Kruhový rozhled až k oběma mořským pobřežím. Výstup z Bocognana kolem Vizzavonské pevnosti trvá celý den.

Bocognano

Horské městečko (640 m) na Korsice nad údolím Gravone, pod horou Monte d'Oro, při silnici N 193 z Ajaccia do Corte. Okolí: 2 km jihozápadně vodopád Voile de la Mariée, přístupný po pastýřské stezce. Průsmyk Col de Vizzavona (1 161 m), 12 km severovýchodně při silnici N 193, popř. 4 h pěšky; dále jen pěšky severozápadně na Monte d'Oro (2 391 m).

Iles Sanguinares

(Il Sangwinér). Krvavé ostrovy. Řada skalnatých ostrůvků, uzavírajících ze západu záliv Ajaccio. Pohled na ně je od věže; na ochranu zálivu před nájezdníky ji postavili Janované. Největší z ostrovů (s majákem) je možno navštívit i vyhlídkovou lodí z přístavu Ajaccio.

Cargese

Původně řecká vesnice žijící zemědělstvím, rybářstvím, dnes turistikou. 600 řeckých uprchlíků dostalo azyl od Janovanů do místa Paomia v 17. st. Když se Korsika stala francouzskou, dostali Řeko-vé Cargćse v r. 1773 a přišlo sem asi 200 lidí - Řeků. Latinský kostel - malá stavba z 19. st. pro katolíky, barokní interiér. Řecký kostel - 1852-1870, ikony svatých, vpravo od oltáře ikona ze 16. st. představuje P. Marii v nebi s Ježíškem obklopenou anděly a sv. Mikulášem a sv. Spiridonem, patronem kostela.

La Balagne

Široká zvlněná kotlina východně od Calvi a jižně od Ile Rousse. K jihu ji uzavírá Monte Grosso (1 941 m) a Monte Padro (2 393 m), mezi nimiž je les Tartagine, jeden z nejpěknějších na Korsice. Úrodná krajina s městečky Calenzana, Muro a Belgo-dere vyniká především sady citroníků, oliv a smokvoní. Byla osídlena již za Féničanů a Ertusků, k rozkvětu ji přivedla doba římská. Množství hradů, kostelů a jiných památek se zachovala hlavně ze středověku. Je možno ji navštívit z Calvi a Ile Rousse. Do její horské části vede silnice z Belgodere přes obec Olmi Capella (880 m).

Calvi (3 100 obyvatel)

Starobylé město znovu vybudované Janovany ve 13. st. Opevněná stará část leží na skále 81 m vysoké nad zálivem Calvi. Pod ním je rozložena obchodní část s radnicí a malým přístavem. Za nádražím podél pláže východním směrem pokračují hotely a prázdninové osady až téměř k letišti. Příjemné suché podnebí, ani v zimě tu neklesá teplota pod 140C. Z přístavu se konávají vyjížďky k blízkému pobřeží. Bohatou minulost města formovaly spojenecké svazky s Janovem. Za hradbami velmi zachovalé citadely jsou ukryty opravdo-vé klenoty korsického umění. Zde se narodil Krištof Kolumbus (?) a Napoleon zde strávil poslední okamžiky svého pobytu na Korsice než ji nadobro opustil. Calvi je známé z kulturních festivalů, náboženských událostí a rušného přístavu.

Ile Rouse (2 700 obyvatel)

(Il Rús). Malé obchodní město, které je tržištěm a přístavem v kraji Balagne. Je postaveno na ostrůvcích z červené žuly (por-fyru). Město založil r. 1758 P. Paoli jako protiváhu Calvi, které zůstalo věrné Janovanům. Výroční trh, doprovázený slav-nostmi, se konává první týden v září.

Asco

Horská obec (620 m) nad stejnojmennou říčkou se známými peřejemi - Gorges d'Asco - je vyhledávaným východiskem do vy-sokých hor a lesních částí Korsiky, středisko horolezců. Okolí: Monte Padro (2 393 m), 9 km severozápadně, Monte Cinto (2 710 m), 19 km jihozápadně.

Soutěska Spelunca

Soutěska Spelunca je jedna z nejznámějších turistických atrakcí ostrova a díky tomu je velmi často navštěvována výletními autobusy. Většina návštěvníků sem přichází od mostu na silnici Ota - Evisa nebo se omezí pouze na osvěžení ve vodě (řada vhodných míst ke koupání).

Evisa

(Eviza). Turisticky vyhledávaná obec 20 km východně od Porta, v romantické skalnaté krajině. Východisko túr do okolních hor. Okolí: kaňon La Spelunca (asi 7 km západně), průsmyk Vol de Vergio (1 464 m, 13 km severovýchodně).

Col de Vergio(1 477 m)

(Kol de Verdžjo). Nejvyšší průsmyk na Korsice, jímž vede silnice D 84, asi 34 km severovýchodně od Porta. Rozhledy do vnitrozemí i k zálivu Porto. Lyžařský terén, hotel, vleky; je tu dostatek sněhu od prosince do dubna.

Paglia Orba

Hora vysoká 2 525 m, nazývaná „Korsický Matterhorn“. Možnost koupání v kaskádách. Zdatní turisté mohou vystoupit na samotný vrchol Paglia Orba. Výchozí bod: silniční smyčka „Le Fer ¸ Cheval“ (1 329 m), možnost parkování u silnice.

Calacuccia(1 200 obyvatel)

(Kalakučija). Městečko a horské středisko kraje Niolo při horním toku řeky Golo; je rozloženo na jižních svazích údolí ve výšce kolem 830 m. Má poměrně dobré silniční spojení k západnímu i východnímu pobřeží Korsiky. Možnost túr do okol-ních masívů, zvláště na Monte Cinto (2 710 m).

Monte Cinto (2 706 m)

(Monte Činto). Nejvyšší horský masív na Korsice. Jeho žulový (větší část roku zasněžený) vrchol leží ve výšce 2 710 m. Vý-stupu na masív z Asca nebo z Calacuccie je nejlépe věnovat dva dny (s přenocováním v některé salaši). Tak je možno se do-stat na vrchol již v ranních hodinách, kdy je nejlepší rozhled na velkou část ostrova; nejvhodnější doba je koncem srpna a v září. Výstup z Calacuccie (s ostrým stoupáním, převýšení 1 050 m) si vyžaduje nejméně 7 hodin. Monte Cinto je králem korsických hor. Za jasného počasí sahá náš pohled z jeho vrcholu až k východnímu i západnímu pobřeží, všechny hory - alespoň severní Korsiky - leží turistovi doslova u nohou. Německy mluvící horolezci je často nazýván „Monte Schindo“ („Monte rasovina“). To ale platí pouze pro výstup z Haut-Asco, protože výstup z jihu, pomineme-li jedno-tvárnou suť v první třetině cesty, nabízí nepoměrně větší zážitek. V lehkých horolezeckých partiích je k dispozici dostatek dobrých, jemných stupů a chytů. Každopádně by se měl výstup zahájit časně ráno, vyhneme se největšímu vedru a můžeme se těšit na daleký výhled z vrcholu.