Polischellu

Příjezdová místa: Solenzara, malé lázně na východním pobřeží; Zonza přes sedlo Bavella.

Výchozí bod: most přes potok Polischellu (480 m) na silnci mezi sedly Bavella (9,5 km) a Bocca di Larone (3,5 km). Mož-nost parkování u silnice, popř. u dubu, který vyrůstá mezi dvěma skalními bloky (100 m severně).

Časový rozvrh: most Polischellu - 1 kaskáda (10 min.), 1. - 5. kaskáda (0,75 h), 5. - 17. kaskáda (1,5 h), sestup 2 h, celkem 4,5 h. Výškový rozdíl asi 200 m. Poměrně namáhavá trasa. Jedná se prakticky o plaveckou túru, zpestřenou při zdolávání vo-dopádů lezeckými partiemi. Cesta převážně dobře značená kamennými mužíky, přesto je nutné značení pozorně sledovat. Proviant a cenné věci je nutné nést v nepromokavých obalech. Vybavení se skládá pouze z plavek a koupacích bot. Rozhodně nechoďte bosi. Pozor - lze absolvovat jen při bezpečném suchém počasí. Za bouřky se potok může změnit v prudkou divokou vodu, v případě nouze je pak nutno vrátit se po výše položených cestách nad potokem.

Je to asi nejkrásnější a nejdobrodružnější turistická trasa na celém ostrově. Neustále musíme proplouvat křišťálově se třpytící vodou jezírek, přelézat nádherné kaskády a vodopády a obcházet hluboké rokle. S dětmi byste neměli chodit dál než ke třetí resp. páté kaskádě, protože dále následuje několik míst náročných na jistotu chůze a odolnost proti závratím.

Vlevo od mostu přes potok Polischellu klesá cesta, která nás vede po levém břehu k první kaskádě. Tuto dvoustupňovou kas-kádu můžeme obejít vlevo. Mnohem větším zážitkem však je přeplavat velké jezírko, vystoupit vlevo od kaskády až k jejímu prvnímu stupni, který se zdolává zprava. Hned nato následuje 2. kaskáda. Přeplaveme tůň a objedeme kaskádu zprava. 3. kaskádu je nutné obejít. Při sestupu ke 4. kaskádě je už nutno zdolávat první obtíže. Musíme překonat malou strmou skalní stěnu. Přechod samotné kaskády je zde zato bez problémů. Přeplaveme jezírko a jdeme dále korytem potoka.

5. kaskádu obcházíme strmým chodníkem zleva. Opět následuje těžký sestup k potoku, tentokrát ještě chudší na dobré chyty a stupy. Postup bez jištění si zde mohou dovolit pouze zkušení turisté, děti je vhodné jistit krátkým lanem. U 6. kaskády mu-síme přeplavat protáhlé jezírko a vylézt na skalní blok vlevo od kaskády. Snazší je však kaskádu obejít zleva - boční soutěs-kou. 7. kaskáda nepředstavuje větší překážku a lze ji snadno zdolat. 8. kaskádu obejdeme nejsnadněji zleva nad údolím (krát-ký, místy strmý výstup). 9. kaskáda se dá lehce obejít zleva. Před 10. kaskádou přebrodíme mělké jezírko a vystoupíme vpra-vo od kaskády. Asi 50 m před 11. kaskádou, sevřenou mezi nepřekonatelnými skalními stěnami, opustíme údolí doprava na-horu (strmé, místy lehký horolezecký terén) a takto kaskádu obejdeme. Současně obejdeme také 12. kaskádu. Při obcházení 13. a 14. kaskády stoupáme vlevo po nepříjemně strmém svahu. Všechno další je víceméně maličkost, pomineme-li stejně strmý sestup. Jak 15. tak 16. kaskádu lze snadno obejít. 17. kaskáda je velký, asi 25 m vysoký vodopád, který ovšem v par-ném létě často vysychá. Můžeme vystoupit vpravo od vodopádu skalní branou a poté si překonaný úsek prohlédnout shora. Dále se až dosud divoké ústí zřetelně zklidňuje. Následuje asi tucet jezírek, která jsou malá a na plavání příliš mělká. Podél potoka lze však jít ještě skoro hodinu a poté okružní túru uzavřít návratem zpět do výchozího bodu.

Zkušení a zdatní turisté mohou v této oblasti navíc absolvovat překrásnou dlouhou okružní trasu, začínající v sedle Bavella a vedoucí po trase túry č. 30 na Věž III. a dále do údolí Polischellu. Vzhledem k časové náročnosti tohoto podniku je nutno buď vyrazit brzy ráno nebo počítat s bivakem.