Bastia

50 000 obyv.

Největší město na Korsice. Na rozdíl od Ajaccia je spíše centrem obchodu, se starým a novým přístavem, letištěm (Bastia-Poretta) a nevelkým průmyslem (potravinářským a kožedělným).

Město má starou část Terra Vecchia kolem starého rybářského přístavu, nad nímž se vypíná pevnost (Tera Nuova), obchodní a sídelní čtvrti, rozložené severně od nového přístavu a nádraží, a nová předměstí, která se šíří k jihu.

Město vzniklo z rybářské vsi, nad níž bylo ve 14. a 15. st. zbudováno opevnění.

Hlavní pozoruhodnosti:

Staré město s úzkými uličkami a přístavem. Opevnění; v guvernérově paláci je umístěno Etnografické muzeum Korsiky.

Třída Paoli a reprezentační náměstí St-Nicolas (turistické informace). Obrovské náměstí, které je ve východní části otevřené do přístavu a stále si zachovalo krásu bývalého královského náměstí. Platany a palmy - stín. Na západě a východě - fasády italského stylu. Bylo založeno koncem 19. st. Na severu je památník mrtvým z první světové války, na jihu socha Napoleona od florentského sochaře Bartolini z r. 1853. V létě koncerty. Vlevo je administrativní budova - místní administrativní institut a obchodní lyceum. To je v bývalém misionářském paláci z 18. st.

Oratoř St-Roch - dekorace této kaple z 1604, dílo florentského umělce Bilivert. Poutní socha sv. Roche, dřevěná výzdoba na stěnách. Dřevěné a zlacené varhany z r. 1750 a nikdy nebyly upravovány.

Než vyjdete ze starého přístavu, dejte se Napoleonovou ulicí vpravo – Oratoř Neposkvrněného početí - kaple bohatě zdo-bená uvnitř, jednolodní stavba z r. 1589, interiér z 18. st. Dřevo, mramor, zlacení, fresky, oltář z r. 1624, renovován 1763, na něm obraz Neposkvrněného početí od Murilla. Vlevo je socha Panny Marie, kterou nosili každý rok o procesí 8. 12. starou čtvrtí do kostela sv. Jana Baptisty. Zleva od oltáře se vejde do sakristie, která je dnes malým sakrálním muzeem - zajímavá socha sv. Erasma - patrona rybářů z r. 1788.

Radniční náměstí - na severozápadě je stará radnice, jeho staré domy jsou většinou ze 17. st., byly původně obývány Perša-ny a tam se zakládala stará Bastia. Trh každé ráno.

Na jihozápadě je kostel sv. Jana Baptisty - obrovská budova s klasickou fasádou a dvěmi úzkými věžemi, dominuje starému přístavu a staré čtvrti. V interiéru - vysoká loď hlavní, dvě boční, baroko 18. st. - speciální mramor, zlato, štuky, olejomalby. Kostel byl založen 1636 - 1666 a v 18. st. byl výzdoben. Sakristie je zdobena krásným nábytkem z 18. st.

Starý přístav - rybářů, výletních jachet, pod citadelou s věží z 15. st., jachty, malíři, rybáři, terasy kaváren. Abyste měli komplexní pohled na přístav, je dobré dojít na mys Dragon s majákem, silueta města. Osvětleno sluncem od samého rána.

Zahrada Romieu - při stoupání k citadele poskytuje stín, palmy, pinie, odpočinek.

Muzeum jesliček - v původní kapli sv. Marie - jesličky z různých míst z Korsiky.

Terra Nova - obklopená hradbami z 15. st., citadela postavena Janovany v 15. - 17. st., vchází se do ní monumentální brá-nou z 18. st., vejde se do nádvoří donjonu. Starý palác guvernantů - malé nádvoří se zahradami, postaven janovskými, obýván v 15. - 18. st., sídlem dvorní rady krále. Dnes etnografické muzeum Korsiky - historie, mineralogie, archeologie. Zajímavý sarkofág dítěte z mramoru; objekty, které se nosily při procesích.

Kostel sv. Marie - hlavní fasáda vede na náměstí, kde v č. 12 bydlel v l. 1803 - 1805 generál Hugo a jeho syn Victor. Kostel z r. 1495, od r. 1570 - 1801 katedrálou, sídlo biskupa, než se přesunulo do Ajaccia. Obrovský trojlodní interiér, bohatá vý-zdoba, harmonie růžové a zlaté - barokní, polychromovaný mramor, korsická modř, červená, bílá. Obrazy - kreslený na dřevě Nanebevzetí od Leonoro Aquilla z r. 1512, jediné dílo podepsané tímto italským autorem. Sochy, sakristie s nábytkem a ka-tedrálním pokladem, varhany z 19. st.

Kaple sv. Kříže - z doby Ludvíka XV. (17. st.). Arabesky, zlacené štuky, na oltáři dílo Giovanni Bilivert - Zvěstování. Nej-navštěvovanější dílo je Kristus v zázraku, který se zjevil r. 1498 dvěma rybáři spadlým do moře, na jeho počet se koná 3. 5. procesí, oslavují Krista jako ochránce rybářů.

Kostel sv. Charlese, mimo Terra Nova, založen jezuity r. 1635, klasická fasáda s pilastry, impozantní dvě sochy z bílého mramoru představují sv. Ignáce a sv. Františka Xavera. Velká budova za kostelem je Justiční palác - modrý korsický mra-mor, pol. 19. st.

Město je též turistickým střediskem (mořské pláže).