Monte Rotondo

Druhý nejvyšší horský vrchol na Korsice, rozložitý žulový masív. Je přístupný nejlépe z údolí Restonica ze severu nebo delší cestou od jihu; cesta od jezera Lac de Melo je krásná, ale obtížná.

Příjezdové místo: Pont de Timozzo (990 m), 11 km západně od Corte, na silnici do údolí Restonica, možnosti parkování i u níže položeného Pont de Tradone.

Výstup z údolí Restonica trvá 9 h tam a zpět. Výškový rozdíl 1 632 m až na vrchol. Až k jezeru Oriente lehké po dobře zna-čených cestách (kamenní mužíci), výstup na vrchol Rotondo vyžaduje jistou chůzi a dobrou fyzickou kondici. K vrcholu vede žlab, který je často až do konce července vyplněn sněhem. Musíme zdolávat příkrý výstup s převýšením asi 1 600 m. Lépe začít s výstupem v časných ranních hodinách, už kvůli viditelnosti.

Ferdinand Gregorovius oslavil horu Monte Rotondo ve svých zápisech z r. 1852 takto: „Obzor, který lze přehlédnout z Ro-tonda, je mnohem velkolepější a krásnější než pohled z Mont Blancu“. Skutečně se nám za dobré viditelnosti nabízí jedineč-ný výhled na všechny významné vrcholy a horská jezera ostrova Korsika (s výjimkou jezera Melo). Kdo se neodváží vystou-pit až na vrchol, měl by navštívit alespoň idylické jezero Oriente (převýšení 1 071 m). Zde nahoře se otevírá fantastický vy-sokohorský svět, kterému není rovno: šťavnaté louky, bublající potůčky, probleskující sněhová pole. Připadá nám, jakoby-chom se nacházeli v obrovském amfiteátru, jehož temenem je vrchol Rotonda.